Volejte zdarma 800 990 100Po-pá 8:00-16:00

Rychloobjednávka
0

Oblíbené produkty:

0
Nákupní košík

0

0,00

Nakupte ještě za {0} bez DPH a získáte {1} ZDARMA!
Menu

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1. Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
 

1.2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.
 

1.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat Paketo group s.r.o.  (prodávajícího a provozovatele PAKETO.CZ)  formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín, faxem na číslo 571 414 320 nebo e-mailem na info@paketo.cz). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 

1.4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

2.2.
a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese: sklad Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.


 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 Adresát:               PAKETO.CZ

                               Paketo group s.r.o.

                               Bobrky 2158

                               755 01  Vsetín

           

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží: (uveďte kód, název a množství zboží)


 

 
 

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

**Číslo objednávky (je-li známo):

Vaše jméno a příjmení:

Vaše adresa:

**Kontaktní údaje (e-mail, telefon):

Číslo účtu pro zaslání peněžních prostředků:

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:     _____________________

Datum: 

 

 

 

 

* Nehodící škrtněte.

** Jedná se o nepovinný údaj, jeho uvedení však urychlí vyřízení Vašeho požadavku.

 

 


Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci

Sleva 10 % na první nákup při odběru novinek:

Editace, odhlášení

Copyright © 2016 Paketo group s.r.o.