Volejte zdarma 800 990 100, Po-pá 8:00-16:00

0

Oblíbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakupte ještě za {0} bez DPH a získáte {1} ZDARMA!
Menu

Pravidla naší soutěže z newsletteru

Datum: 11.6. 2024


Vážení zákazníci, 

máme pro Vás speciální soutěž, která je určena pouze pro Vás, naše odběratele newsletteru


Zasoutěžit si můžete o 3 dárkové boxy s Dobrotami z přírody.


Stačí, když u nás od středy 12. 6. 2024 do neděle 23. 6. 2024 nakoupíte zboží v hodnotě alespoň 1000 Kč bez DPH a do poznámky u své objednávky (krok 3: Dodací údaje) nám napíšete krátkou recenzi na náš e-shop či naše produkty (pokud je nenakupujete poprvé). Podrobná pravidla soutěže: 

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je Paketo group s. r. o. se sídlem Dolní Jasenka 279, Vsetín, 755 01

IČO 63319926, zapsaná pod spisovou značkou C / 8184 u Krajského soudu v Ostravě (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele: info@paketo.cz, 800 990 100


2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. 

Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.


B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

● věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;

● adresa pro doručování v České republice nebo na Slovensku;

● soutěžící musí být pro účast v soutěži přihlášeni k odběru newsletterů Paketo.cz / Paketo.sk;

 objednávka zboží na e-shopu Paketo.cz či Paketo.sk v minimální hodnotě 1000 Kč bez DPH v průběhu soutěže


2. Ze soutěže jsou vyloučeni:

 zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.


C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

1. Objednejte zboží na e-shopu Paketo.cz v minimální hodnotě 1000 Kč bez DPH a v poznámce u objednávky nám zanechte krátkou recenzi.

2. Počet objednávek zařazených do soutěže je omezený na jednu.


2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit:

od doby obdržení našeho newsletteru, který byl rozeslán 12. 6. 2024 do 23. 6. 2024 do 23:59 hod.

Výherce pořadatel vyhlásí v následujícím newsletteru, který bude rozeslán v týdnu od 24. - 30. 6. 2024.


3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

● o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

● nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

● v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno

pořadatele.


4. Informace o výhře:

Soutěž má 3 výherce, každý z nich získá tuto výhru: Dárkový box s chutnými produkty - různé druhy. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.


5. Výherci soutěže budou vybráni:

pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.


6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:

pořadatel vyhlásí jména výherců v e-mailové rozesílce (newsletteru), která bude rozeslána v týdnu od 24. - 30. 6. 2024

Výherce pak kontaktuje pořadatele soutěže e-mailem, kde uvede  údaje potřebné pro zaslání výhry poštou. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, výhru si ponechá pořadatel.


7. Pokud výherce výhru odmítne:

výhru si ponechá pořadatel.


8. Na výhru nevzniká právní nárok.

Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.


9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. 

Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.


D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.


2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

● pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení,  emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);

pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;

● právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

● pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě

nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

● pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;

● soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat

stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.


Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů

(zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):

Michaela Gilarová, marketing@paketo.cz


3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce

na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.


4. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem

příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

● zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.paketo.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,

● zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly

● zveřejnění recenzí účastníků soutěže, které jsou předmětem této soutěže na svých webových stránkách.


Děkujeme účastníkům a přejeme mnoho štěstí v soutěži.


Tým Paketo
Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

800 990 100Volejte zdarma, Po-pá 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akce a novinky e-mailemSleva 10 % na první nákup při odběru novinek.

Editace, odhlášení

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.