Volejte zdarma 800 990 100, Po-pá 8:00-16:00

0

Oblíbené produkty:

0
Košík

0

0,00

Nakupte ještě za {0} bez DPH a získáte {1} ZDARMA!
Menu

Obchodní podmínky platné do 25. 8. 2021

Datum: 26.8. 2021

 Obchodní podmínky pro prodej v internetovém obchodě PAKETO.CZ
(dále jen "podmínky") 


I. Úvodní ustanovení

1.1. Veškeré obchodní nabídky prodávajícího jsou určeny pro podnikatele (fyzické i právnické osoby) nebo osoby, jednající v rámci jejich obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, případně v rámci svého samostatného výkonu povolání a pro stát nebo samosprávné územní jednotky.

1.2. Tyto podmínky společnosti Paketo group s.r.o., upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího jakožto dodavatele a jejího kupujícího jakožto odběratele vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.paketo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3. Prodávajícím se pro účely těchto podmínek rozumí obchodní firma Paketo group s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, Dolní Jasenka 279, 755 01, IČO: 63319926, DIČ: CZ 63319926. Firma je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Ostravě v oddíle C, vložky 8184. Prodávající je plátcem DPH (dále jen prodávající).

1.4. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí odběratel zboží dle nabídkového internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.paketo.cz (dále jen kupující).

1.5. Internetový obchod obsahuje nabídku obalových materiálu (dále jen zboží) s detailním popisem jednotlivých položek zboží a s označením každé položky zboží použitím kódu zboží a uvedením parametrů typických pro jednotlivé kategorie zboží.

1.6. Prodávající průběžně a neustále aktualizuje katalog svého zboží a vyvíjí maximální možné úsilí k tomu, aby technický popis nabízeného zboží odpovídal skutečnosti. V případě zobrazení zboží se může jednat o ilustrační foto, které nemusí být úplně identické s konkrétní položkou zboží.

1.7. Podmínky jsou platné pouze pro objednávky přijaté prostřednictvím internetového obchodu www.paketo.cz a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.


II. Uživatelský účet

2.1. Kupující může provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), do kterého může přistupovat na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


III. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí automatizovaně elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení objednávky kupujícího.

3.6. Pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručený nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení e-mailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb) bude se prodávající pokoušet opakovaně zastihnout kupujícího telefonicky na čísle uvedeném v objednávce. V případě, že se nepodaří kontaktovat kupujícího e-mailem ani telefonicky, bude objednávka kupujícího stornována.

3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, ve kterém byly automatickým systémem prodávajícímu doručeny

3.9. Kupující může zaslat objednávku mimo webové rozhraní samostatným emailem na e-mailovou adresu kupujícího objednavky@paketo.cz nebo telefonicky na +420 576 510 074. Objednávka kupujícího musí obsahovat tyto minimální údaje: název firmy, případně Jméno a příjmení, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon, kód zboží, katalogová cena (dále jen "cena"), počet kusů objednávaného zboží, způsob odběru a způsob platby.

3.10. Prodejní cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

3.11. Zasláním objednávky kupující prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek. Potvrzení tohoto bodu je ošetřeno tím, že systém internetového obchodu upozornil kupujícího na nutnost seznámení se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky prostřednictvím internetového objednávkového systému.

3.12. V případě, že kupující se rozhodl stornovat objednávku po jejím odeslání, nechť tak učiní neprodleně a to e-mailem s uvedením čísla a data objednávky, kterou chce stornovat na adresu: objednavky@paketo.cz. V případě, že kupující stornuje objednávku na zboží, které je pro něho vyráběno na zakázku (nejedná se tedy o zboží, které je běžně skladem), bude prodávající účtovat kupujícímu náklady, které mu do okamžiku storna objednávky vznikly, případně s těmito náklady započte zaplacenou zálohu.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Všechny uveřejněné ceny jsou smluvní, bez DPH. Není-li blíže specifikovaný typ ceny a v případě pochybností se má za to, že ceny uvedené prodávajícím v katalogu zboží nebo ve své webové prezentaci jsou konečné ceny bez DPH. V případě, že je u jednotlivého zboží uvedena poznámka o „slevě“, nebo „zboží v akci“ je uvedená cena již po této slevě, tedy konečná. V případě rozporu mezi cenou v tištěném katalogu a nabídce na webu je platná a aktuální vždy cena v on-line e-shopové nabídce uveřejněné na webu. Akční ceny jsou platné pouze za předpokladu splnění podmínky uvedené pro danou akci, jsou omezeny časové nebo do vyprodání zásob. Slevy na zboží objednané po ukončení akce nejsou akceptovatelné.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. (pozn. zboží zaplatíte při převzetí zásilky přepravní službě) 
  2.     
  3. Bezhotovostně převodem na korunový účet prodávajícího č. 6779570257/0100, vedený u Komerční banky, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky. (pozn. při platbě bankovním převodem, prosím, vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě) 
  4.     
  5. Bezhotovostně platební kartou EC/MC nebo VISA
  6.     
  7. Bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, který je provozován třetí stranou a implementován ve webovém rozhraní.

4.3. Dodání zboží na fakturu se splatností je možné pouze po předchozí dohodě s prodávajícím.

4.4. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky se správným variabilním symbolem na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.7.) požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo doručí kupujícímu společně se zbožím.


V. Přeprava a dodání zboží

5.1. Prodávající prodává, jak je již výše uvedeno, své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží zasláním prostřednictvím přepravní společností na adresu uvedenou kupujícím v objednávce a to neprodleně po obdržení objednávky, nejpozději však do jednoho týdne (zpravidla do druhého pracovního dne). Nebude-li prodávajícím zboží předáno k doručení přepravní společnosti nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od obdržení objednávky kupujícího, má kupující právo odstoupit od objednávky, odmítnout převzetí objednaného zboží a vrátit zpět na náklady prodávajícího. Zboží doručováno společnosti GEIS, DPD, PPL, PPL Sprint nebo DHL je dodáno kupujícímu obvykle ve lhůtě 1-3 pracovní dny od zpracování objednávky.

5.2. Cena zboží nezahrnuje poštovné, balné, vícenáklady za přepravu nadrozměrného balení, případně dobírkovné (dále jen poštovné). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil včetně údajů o ceně poštovného, které jsou vloženy do objednávky automatickým systémem. Kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ kupující vyjadřuje souhlas s objednávkou a s cenou poštovného, která je uvedena v objednávce.

5.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy

5.6. V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo zčásti, se prodávající zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění.

5.7. V případě, že kupující uhradí objednané zboží předem na účet prodávajícího, prodávající se zavazuje předat zboží k doručení přepravní společnosti do 3 pracovních dnů od obdržení platby na účet. V případě, že kupující uhradí zboží předem a prodávající nemůže z jakéhokoliv důvodu zboží zaslat v uvedené lhůtě, je povinen neprodleně vrátit kupujícímu zaplacenou částku zpět, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5.8. Jedná-li se o zboží vyráběné na zakázku pro kupujícího nebo jinak upravované podle požadavků kupujícího a byla-li dohodnuta zálohová platba předem, sjednaná dodací lhůta se bude počítat až od okamžiku připsání zálohové platby na účet prodávajícího.

5.9. Prodávající si vyhrazuje právo změnit variantu dopravy, a to i bez předchozího upozornění kupujícího. Tato změna se však nesmí projevit snížením kvality doručení nebo změnou její ceny účtované kupujícímu.

5.10. Prodávající dodá kupujícímu společně se zbožím daňový doklad – fakturu, který je vždy nedílnou součástí zásilky (balíčku) a slouží zároveň jako záruční list k dodanému zboží. V případě, že kupující požádá prodávajícího o opětovné zaslání daňového dokladu, vystaví prodávající duplikát daňového dokladu a zašle el. poštou kupujícímu nejpozději do dvou pracovních dnů.

5.11. Na základě požadavku kupujícího v objednávce umožňuje prodávající přímý prodej a vlastní odběr zboží ze skladu Vsetín - Bobrky nebo na jiném místě.

5.12. Při převzetí zboží od přepravce nebo ve skladu prodávajícího či jiném dohodnutém výdejním místě kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad nebo pochybností toto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.13. Kartonové zboží (krabice, boxy atd.) a jiné položky zboží, u kterých to charakter zboží dovoluje, jsou dodávány vždy v rozloženém stavu s ohledem na podmínky a možnosti přepravy. V případě, že kupující požaduje dodat zboží jinak než je obvyklé, tj. např. kartóny ve složeném stavu, prodávající bude účtovat kupujícímu přepravní náklady ve skutečné výši bez ohledu na celkovou hodnotu objednaného zboží.

5.14. Není-li možné zboží odeslat formou balíku s ohledem na překročení podmínek přepravce (zejména překročení rozměru nebo váhy) bude zboží odesláno na vratné dřevěné paletě (značené EUR). Při převzetí zboží vrátí kupující přepravci paletu (nemusí se jednat o identickou paletu avšak o paletu ve srovnatelné kvalitě, provedení a značení).

5.15. Není-li kupující schopen zajistit okamžité vrácení palety přepravci, informuje o tom prodávajícího při objednání. Na základě požadavku kupujícího zašle prodávající zboží na nevratné paletě, za kterou bude účtovat kupujícímu přirážku ke kupní ceně zboží ve výši 185 Kč/paleta (bez DPH).

5.16. Další práva a povinnosti stran při přepravě a dodání zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


VI. Vrácení zboží kupujícím – odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl.6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: reklamace@paketo.cz, nebo odstoupení oznámit prodávajícímu telefonicky na čísle +420 576 510 074.

6.3. Kupující je oprávněn zásilku s objednaným zbožím odmítnout, pokud byla tato odevzdána k přepravě až po uplynutí předem sjednané lhůty pro předání zásilky přepravní společnosti. Zároveň je kupující oprávněn odmítnout převzít zásilku, není-li doručena dle pravidel přepravní společnosti, např. rozlepená nebo poškozená zásilková krabice, promočená zásilka apod. (viz PPL, Geis, DPD, Česká pošta apod.)

6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. Adresa pro vrácení zboží kupujícího je: sklad - Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, Vsetín 75501.

6.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající vrací poštovné kupujícímu v nejnižší nabízené výši v případě, že si kupující zvolil dražší způsob dopravy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.7. V případě, že kupující vrátí prodávajícímu pouze některou z více položek zboží, které byly v jedné zásilce a kupující uhradil spolu s kupní cenou zboží i náklady na balné a poštovné, vrátí prodávající kupujícímu pouze poměrnou část poštovného a balného odpovídající podílu ceny vráceného zboží a celkové ceny zásilky.

6.8. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, marketingové bonusy nebo jiné výhody, je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky nebo jiné výhody.

6.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. (Pozn. Doporučujeme kupujícímu, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, nepoužívané a v původním stavu včetně příslušenství, řádně zabalené a ochráněné proti poškození v průběhu přepravy.)

6.10. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


VII. Práva z vadného plnění

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  •     
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  •     
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  •     
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
  •     
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Ustanovení uvedená v čl. 8.2 obchodních podmínek se nepoužijí v těchto případech:
  • na zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána 
  •     
  • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním 
  •     
  • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží
  •     
  • na zboží, které bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením 
  •     
  • na zboží, které bylo poškozeno přírodními živly, nevhodným skladováním nebo jinou vnější událost

7.4 Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.

7.5 S ohledem na specifika malosériové výroby kartonového zboží vyráběného na řezacím plotteru může dojít k drobným odlišnostem v provedení a kvalitě při porovnání s velkosériovou průmyslovou produkcí. Zejména s ohledem na klimatické podmínky a limity výrobní technologie může v některých případech dojít např. k prasknutí vnitřní vrstvy papíru v oblasti rylu. V případě, že se jedná o prasklinu pouze jedné vrstvy lepenky, která je ve vnitřní, uzavřené části krabice a nemá vliv na požadovanou funkčnost ani na vlastnost výrobku (pevnost, rozměr, barvu, užití atd.) nemusí být toto považováno za vadu.


7.6 Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.7 Při používání zboží je kupující povinen dodržovat pečlivě instrukce o použití, užití, případně údržbě uvedené výrobcem nebo prodejcem zboží, aby si zboží zachovalo kvalitu a užívat je obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno. Nedodržením těchto ustanovení, může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím.

7.8 Prodávající odpovídá za vady zboží dodané dle těchto podmínek, které se na něm vyskytnou kdykoliv po převzetí zboží, avšak v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 6 měsíců, u kartonážního zboží 3 měsíce. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím a prodlužuje se případně dále o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

7.9 V případě jakékoliv zjevné vady nebo poškození doporučuje prodávající kupujícímu, aby pokud možno bez zbytečného odkladu informoval prodávajícího emailem na reklamace@paketo.cz nebo telefonicky na čísle +420 576 510 074 s popisem vady.

7.10 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese, kde zároveň zašle prodávajícímu zboží nejlépe v pojištěném balíku včetně data projevení se vady a s popisem případné vady na adresu: sklad - Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín. Okamžikem doručení reklamovaného zboží zahájí prodávající reklamační řízení, o čemž kupujícího ihned informuje e-mailem, tj. zašle kupujícímu potvrzení o tom, že převzal zboží do reklamačního procesu. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne převzetí zboží k reklamačnímu řízení, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Reklamační protokol o způsobu vyřízení reklamace zašle prodávající kupujícímu e-mailem nejpozději v lhůtě 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

7.11 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, a dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající odstranit vadu opravou věci nebo dodáním věci nové. Jedná-li se o vadu odstranitelnou, zajistí prodávající opravu řádně a včas. Opravené zboží bude ve lhůtě 30 dnů bezplatně zasláno zpět kupujícímu.

7.12 O způsobu a průběhu řešení reklamace bude kupující prodávajícím e-mailem nebo telefonicky informovaný v průběhu reklamační lhůty.

7.13 Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu podstatnou a tato vada brání v užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nové. Výměna zboží s podstatnou vadou za nové zboží v tomto případě podléhá specifiku zboží uvedeného v úvodních ustanovení těchto podmínek. To znamená, že nemůže-li kupujícímu nabídnout výměnu za naprosto identické zboží, je kupující oprávněn vybrat si z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamovaného zboží a nově vybraného zboží bude přihlédnuto.

7.14 Jedná-li se o vadu podstatnou a prodávající není schopen zajistit výměnu zboží za identické nové zboží a kupující nemá zájem o výběr jiného zboží z katalogu, má kupující právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené kupní ceny nebo odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7.15 Při dodání nové věci prodávajícím nebo vrácení zaplacené kupní ceny, vrátí kupující na náklady prodávajícího věc původně dodanou

7.16 Prodávající i kupující je povinen si zásilku s vadným, resp. opraveným nebo vyměněným zbožím řádně zpět převzít. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně

7.17 Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, začne přirozeně běžet záruční doba od převzetí nového zboží znovu ve stejném rozsahu a délce od začátku. Dnem početí běhu záruční doby je den totožný se dnem převzetí vyměněného zboží kupujícím.

7.18 Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

7.19    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 

VIII. Další práva a povinnosti smluvních stran
 
8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 Mimosoudní vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@paketo.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v původní objednávce kupujícího, neurčí-li kupující jinak.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné a grafické podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo reálné podobě zboží. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nemusí barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů po doručení vrátit prodávajícímu.


IX. Ochrana osobních údajů


9.1 Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Číslo registrace provozovatele u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 42708.

9.2 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.3 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.4 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávající prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je prodávající zapojen. Ty jsou kupujícímu zasílané pokaždé, když u prodávajícího nakoupí, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádí prodávající na základě oprávněného zájmu kupujícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení prodávajícího je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může prodávající předávat informace o zakoupeném zboží kupujícího a jeho e-mailovou adresu. Osobní údaje kupujícího nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky se kupujícímu nebude dotazník zasílat.


X. Obchodní sdělení a doručování

10.1 Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb.

10.2 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.4 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.


XI. Závěrečné ustanovení

11.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

11.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.3 Žádné informace, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek provozovaných prodávajícím (www.paketo.cz, www.paketo.sk, www.paketo.one, www.paketogroup.cz) nemohou být kopírovány bez výslovného souhlasu provozovatele. V žádném dokumentu nelze bez písemného souhlasu provádět žádné úpravy a změny. Žádné dokumenty nesmí být bez písemného souhlasu umístěny na jiných internetových stránkách.

11.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.5 Všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci, přičemž rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Ostravě.

11.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.7 Kontaktní údaje prodávajícího jsou:
  • adresa pro doručování: Paketo group s.r.o., Dolní Jasenka 279, 75501 Vsetín
  •     
  • adresa pro vracení zboží, vlastní vyzvedávání zásilek a servisního střediska (pro uplatnění záručního i pozáručního servisu): sklad - Paketo group s.r.o., Bobrky 2158, 75501 Vsetín 
  •     
  • adresa elektronické pošty pro objednávky: objednavky@paketo.cz
  •     
  • adresa elektronické pošty pro uplatnění vad a vrácení zboží: reklamace@paketo.cz 
  •     
  • adresy elektronické pošty pro ostatní dotazy: info@paketo.cz
  •     
  • telefon: +420 576 510 074

11.8 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost 19. února 2020. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 


Heureka Paketo.cz na Firmy.cz Ceska kavlita Platebni brana Asociace pro elektronickou komerci Shoptet partner

800 990 100Volejte zdarma, Po-pá 8:00-16:00

Dolní Jasenka 279
75501 Vsetín

Akce a novinky e-mailemSleva 10 % na první nákup při odběru novinek.

Editace, odhlášení

Copyright © 2022 Paketo s.r.o. , Všechna práva vyhrazena.